Обработка за 0сек. · www.dwnld.net.ua - DoWNLoaD.net.ua · Обратная связь · Рекомендую:
Списание Археология / Журнал Археологии[1987-2004, PDF, BGR] :: dwnld.net.ua

Списание Археология / Журнал Археологии[1987-2004, PDF, BGR]

Страницы:  1

Модераторы 

Ответить
Статистика раздачи
Размер:  1.42 GB   |   Зарегистрирован:  5 лет   |   .torrent скачан:  882 раза
Сиды:  3  [  0 KB/s  ]   Личи:  1  [  0 KB/s  ]   Подробная статистика пиров
  Мои сообщения  |  Опции показа
Автор
Сообщение

stanimir2

Стаж: 6 лет

Сообщений: 172

flag

09-Окт-09 13:43 (5 лет назад, ред. 15-Окт-09 11:14)

 

Списание Археология / Журнал Археологии
Автор: Колектив
Жанр: Археология
Издательство: АИМ-БАН
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 4819
Язык: Болгарский
Описание:
Научный журнал по археологии болгарской земля и цивилизации Фракийской, Римской и много других.
Скан нет мой. Очень хорошое качество.
Скрины
Содержание
Содержание:1995 г. 4 кн.
Веселина Вандова - Типология на неолитните култови масички от Южна България. / 1
Стефан Бояджиев - Произход и развитие на кръстокуполния тип църкви в Мизия и Тракия през IV-VI в. / 8
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Васил Николов - Две жилища и керамичните им комплекси от пласт Караново III в селищната могила Караново. / 19
Цветана Попова - Археоботанически материали от къснонеолитно жилище в селищната могила Караново. / 27
Анелия Божкова, Даниела Агре - Тракийски могили в местността Ябланица край Етрополе. / 28
Илиана Бонева-Паские - Гробница със стенописи от Анхиало. / 37
Георги Атанасов - Култовата цедка в старобългарската литургика (по археологически данни). / 42
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Стамен Михайлов - Още за кръстовидната постройка под Голямата базилика в Плиска. / 47
Казимир Попконстантинов - Николай Шиваров. Библейска археология. С., Синодално издателство, 1992. 632 с., ил. 318, карти и скици - Х. / 49
Анна Хараламбиева - Magdalena Maczynska. Die Volkerwanderung. Geschichte einer Ruchelosen Epoche. Zurich Artemis&Winkler Ver-lag. 1993. 258 S., Karten 1-2, Abblildung. / 52
ПРЕГЛЕД
Георги Китов - Траколожка експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 1992-1994 г. / 54
Виолета Нешева - Празници и зрелища в Европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. Научна среща-Варна '95. / 62
Содержание:1996г. 2-3 кн
Васил Николов - Югозападен вариант на култура Караново I. / 1
Георги Китов - Сашова могила. (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). / 9
Лазар Нинов - Животинските кости от две тракийски гробници в Казанлъшката котловина - Сашова и Славчова могили. / 23
Петър Вълев - SECTIO AUREA: Пантеонът в Рим и античната гробница храй Поморие. / 32
Светла Петрова - Антови римско-коринтски капители от Мизия и Тракия. / 45
Николай Овчаров - Надписите за строеж на градове (градъ зидати) в старобългарската кирилска епиграфика. / 53
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Веселин Игнатов - За някои аспекти на погребалния обред в Тракия през I-IV в. / 59
Костадин Рабаджиев - Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка № 154 от Рогозснското съкровище. / 64
Блажа Георгиевски - Ранновизантийски скални обекти от района на Крива река. Република Македония. / 73
Живко Аладжов - Осветителни тела от Велики Преслав. / 79
Димитър Стоименов - За моливдовулите на Катакалон "Стратег на Йонанопол". / 84
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Линдзи Аласън-Джонс - Roman Jewellery. A Collection of the National Archaelogical Museum-Sofia, 1991.219 p. 587 ill. by Ljudmfla Ruscva - Slokoska; published by the Bulgarian Academy of Sciences through Cromwell Editions, London. / 85
Теофил Иванов - IATRUS - KRIVINA. Spatantike Befestigung und fruhmittclaltcrliche Siedlung an der unteren Donau. Band V: Studien zur Oeschichte des Kastells latrus (Forschun-gsstand 1989). Akademie Verlag Berlin, 1995. 139 S., 16 Tafein und 6 Bcilagen. / 85
Стамен Михайлов - За датата на сребърната чаша на Великия жупан Сивин. / 87
Стефан Бояджиев - К. Маджаров. Диоклецианопол. Т. I. Топография, укрепителна система, градоустройство и архитектура. С., 1993. 214 с., и 175 обр. / 43
Анна Хараламбиева - Ljudmila V. Pekarskaja - Dafydd Kidd. Der Silberschatz von Martynovka (Ukraine) aus dcrn 6. und 7. Jahrundert. / 92
ПРЕГЛЕД
Ж. Аладжов - Димитър Савов Овчаров на 65 години и 40 години творческа дейност. / 93
О. Миланова, Н. Илиев - Въло Вълов - In memoriam. / 97
НАУЧНА ХРОНИКА Защитени дисертации. / 99
Содержание:1996 г. 4 кн.
Васил Николов - Проучвания на неолита в българските земи (I). / 1
Иван Йорданов - Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) във Византия. / 7
Бистра Божкова - Находките от днешните български земи и римското златно монетосечене от края на III в. / 23
Георги Китов - Могилата Голяма Арсеналка. (Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка-Шейново). / 31
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Александър Бонев - По въпроса за т. нар. "Голяма колесница от с. Дупля", Банатска област. / 43
Йорданка Чангова - Базиликата в Ракитово. / 48
Живко Аладжов - Ранновизантийски бронзов печат от с. Рогачево, Варненско. / 60
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Васил Николов - Hermann Parzinger. Studien zur Chronologic und Kulturgeschiche der Jung- , stein-, Kupfer- und Fruhbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus, Teil 1 (365 S., 17 Abb.), Teil 2 (74 S., 230 Taf., 5 Beil). Romisch-Gennanische Forschungen, Bd. 52. Verl. Philipp von Zabern. Mainz am Rein, 1993. / 63
Кънчо Кънев - Началото. Съставител Ив. Гацов, под ред. на Ст. Ангелова и Ив. Гацов. Инфо-прес. С., 1994.206 с. / 64
Теофил Иванов - 1. Гергана Кабакчиева. Към въпроса за стратиграфията на Улпия Ескус по данни от археологическите проучвания през 1989 г. - ГНАМ, IX, 1993, с. 85-94; 2. Г. Кабакчиева. Археологически данни за римската история на Ескус. III международен симпозиум "Кабиле". Поселищен живот в древна Тракия. Ямбол, 1994, с. 148-170. / 66
Станислав Станилов - Л. Клейн. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург, 1993. 128 с.,27 фотоса. / 68
ПРЕГЛЕД
Лазар Нинов - Професор Гюнтер Нобис и неговите научни приноси. / 62
Творчески път, посветен на науката. / 73
НАУЧНА ХРОНИКА
Защитени дисертации. / 76
Содержание:2000 г. 3-4 кн.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Александър Бонев - Датировка на златното съкровище от Вълчитрън (шестнадесет години по-късно). / 1
Зорко Ждраков, Антоанета Целева - Към интерпретацията на шлем-маска № 1 от Ашман (Беркасово). / 5
Павел Георгиев - Селищната структура на Абоба-Плиска. / 16
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Татяна Кънчева-Русева - Гробове от бронзовата епоха в праисторическо селище в Нова Загора. / 31
Даниела Агре, Деян Дичев - Гроб на тракийски воин от римската епоха в долината на река Вит. / 35
Николай Марков - Раннохристиянски реликварий от с. Хърлец, Врачанско. / 49
Димитър Овчаров - Нови наблюдения върху прабългарското шаманство. / 53
Стоян Витлянов - "Дървото на живота" върху бронзов съд от Велики Преслав. / 57
Стела Дончева - Принципи на композиционната постановка на църквата "Св. Георги" в Горни Козяк (Брегалница). / 62
Евгени Дерменджиев - Към фортификацията на главния вход на средновековната крепост върху хълма Царевец във Велико Търново. / 69
Николай Овчаров - Средновековните надписи и рисунки - графити в Търновската църква "Св.Св. Петър и Павел". / 79
Валентин Плетньов - Хигиенни съдове от XVI - началото на XIX в. от Варна. / 84
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Рашо Рашев - За Плиска по повод една рецензия. / 91
Нели Чанева-Дечевска - Отговор на рецензията на проф. Стефан Бояджиев. / 96
Стефка Ангелова - Людмила Дончева-Петкова, Лазар Нинов, Веселин Парушев. Одърци. Селище от Първото Българско царство., I. С., 1999, Академично издателство "Проф. Марин Дринов". / 99
Рашо Рашев - В. И. Флерова. Граффити Хазарии. М., 1997 г. / 101
ПРЕГЛЕД
Мариела Инкова - Франките - предвестници на Европа. / 104
Ирина Шопова - VIII международен конгрес по тракология "Тракия и Егеида". / 107
Гергана Кабакчиева - XXII Международен конгрес по антична керамика в Лион, Франция. / 109
Василка Герасимова - 110 години от рождението на В. Миков. / 111
НАУЧНА ХРОНИКА
Димитър Овчаров - Археологически вести. / 113
Мария Узунова - Защитени дисертации. / 117
Содержание:2001 г.1-2 кн
Васил Николов - Неолитни двуетажни къщи в Тракия. / 1
Светла Петрова - Фигурални капители с орел от Мизия и Тракия. / 13
Станислав Станев, Зарко Ждраков - за една акламация от сердикийската църква "Св. София". / 20
Константин Тотев - Царската църква "Св.Св. 40 мъченици" и манастирът Великата лавра в Търновград (Резултати от последните археологически разкопки). / 30
НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Мария Чонгарска - Нови наблюдения върху червенофигурните арибаловидни лекити от некропола на Аполония. Колекция от НАМ. / 45
Евгения Атанасова - Апликации за конска амуниция с изображения на Херакъл от съкровището от Кралево. / 48
Даниела Агре - Ями и олтари в тракийските могили от Етрополско (V-IV в. пр. Хр.). / 52
Калин Порожанов - Моретата на траките или Тракия Понтика през древността. / 61
Стефан Бояджиев - Архитектурният образ и предназначението на късноантичната сграда под "Кореком" в София. / 70
Ирина Щерева, Мери Радева - Колективна находка от ранновизантийски оръдия на труда от Сливен. / 79
Злата Лвова - Перешчепинската находка в светлината на новите данни от културната летопис от XIII в. на Гази-Барадж Тарихь. / 85
Мариела Инкова - Три накрайника с прорези или към въпроса за "скитащите орнаменти" в старобългарската металопластика. / 88
Димитър Овчаров - Укреплението до църквата „Св.Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново. / 97
Иван Чокоев - Текстилни материали от епископска гробница, открита в църквата "Св. Йоан Продром'' в град Кърджали. / 103
Павел Георгиев - Кръстовидната постройка и манастирът "Тузлалъка" край столицата Преслав. / 117
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Димитър Овчаров - Още за Кръстовидната сграда в манастира "Тузлалъка" във Велики Преслав. / 125
Александър Бонев - Ана Балканска. Тракийското светилище при "Демир баба теке" (втората половина на първото хилядолетие пр. Хр. Сборяново II, ИК „Свят, Наука", С., 1998. / 126
Ирина Щерева - А. И. Романчук. Очерки по истории и археологии византийского Херсона, 2000, 266 с. 119 ил. / 128
Павел Георгиев - Joelle Napoli. Recherches sur les fortifications lineaires romaines. (Collection de I'Ecole francaise de Rome - 229). Roma, 1997, 532 p., 381 fig, 52 pl. / 131
Рашо Рашев. Димчо Момчилов - Пътна и селищна система между Източна Стара планина и "Еркесията" IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проходи). Варна, изд. "Зограф", 1999, 959 стр. и ил. / 133
Мирена Славова - The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. By Milena Minkova. Studien zur klassischen Philologie. Hrsg. Von M. Von Albrecht, Bd, 118. Peter Lang, 2000. Pp Х + 345. / 135
ПРЕГЛЕД
Радина Богомирова - Първи археологически публикации за Русе (XIX в. - 20-те г. на XX в.) / 137
Христина Цонева - "З200 години поселищна история на гр. Сандански" - принос към изследването на анонимното селище под сегашния град Сандански. / 143
НАУЧНА ХРОНИКА
Димитър Овчаров - Археологически вести. / 144
Мария Узунова - Защитени дисертации. / 146
Содержание:2001 г.3-4кн
СТАТИИ
Димитър Овчаров, Радина Богомирова. 80 години Български археологически институт. / 5
Явор Бояджиев. Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение. / 16
Николай Овчаров. Ранният католикон от IX-X в. на манастира "Св. Йоан Продром" в Кърджали и неговата монументална декорация. / 25
СЪОБЩЕНИЯ
Мария Гюрова. Функционален анализ на кремъчен ансамбъл от селищна могила Капитан Димитриево. / 38
Даниела Агре. Тракийски накити от района на Етрополе (V-IV в. пр. Хр.). / 48
Петър Вълев. Слънчевият часовник от Пауталия. / 57
Методи Манов. Декрет на Калатис (IGBulg. II, 780 ter). / 63
Методи Даскалов, Димитър Димитров. За производството на накити през V-VII в. в българските земи. / 69
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Методи Манов. Отново за Vicus Trullensium (no повод статията на Б. Александров. Vicus Trullensium. - Известия на Историческия музей-Ловеч, 2, 1996, 38-42). / 75
Георги Атанасов. Л. Дончева-Петкова, Л. Нинов, В. Парушев. Одърци. Селище от Първото българско царство, 1. С., 1999, 185 с., LXI табл. / 76
ПРЕГЛЕД
Мария Гюрова. XL Национална археологическа конференция, Пещера, 21-23 май 2001. / 80
Българската археология през последното десетилетие на XX век (Васил Николов, Алексей Гоцев, Румен Иванов, Станислав Станилов, Бистра Божкова, Василка Герасимова). / 84
Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология (Диана Гергова, Людмил Вагалински, Маргарита Ваклинова, Боряна Русева, Коста Хаджиев). / 105
Венелин Бароков. Международна научна конференция "Професор Станчо Ваклинов и средновековната българска култура". / 121
Людмила Слокоска. 100 години Никополис ад Иструм. Международна научна конференция "Римският и късноантичният град". / 123
Лаура Бумбалова. Изложбата "Етруските" във Венеция, 2000-2001 г. / 125
Мария Гюрова. Научни публикации на специалисти от АИМ-БАН и катедрите по археология в СУ "Св. Кл. Охридски" и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 2000 г. / 127
Мария Узунова. Защитени дисертации. / 131
Александър Минчев. Иван Симеонов Иванов (1944-2001). / 135
Годишно съдържание. / 138
Содержание:2003 г. 1 кн.
СТАТИИ
110 години Археологически музей /5
Архитектура и общество /8
Долината на Тракийските владетели (I) /13
Принос към проучването на старобългарската диадема /29
СЪОБЩЕНИЯ
Култова шахта от култов комплекс в неолитното селище Самоводене /39
Капачета на ампули за териак /49
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Праисторически селища, В.Търново /58
Въведение в Тракийската археология, София /60
Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия, София /64
ПРЕГЛЕД
Юбилей на проф.д.и.н. Хенриета Тодорова /67
Втори международен симпозиум "2075 години от въстанието на Спартак" /70
Содержание:2003 г. 2 кн.
СТАТИИ
Рисуваната орнаментация като система за комуникация между поколенията /5
Класификация на керамични съдове от къснохалколитната култура Караново VI /15
Долината на Тракийските владетели (II) /28
СЪОБЩЕНИЯ
Комплекс от ями и съоръжения от IV в.пр.хр. /43
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Стари селища и находки в землището на с. Хотница, В.Търново /52
ПРЕГЛЕД
Археологическият институт с музей на БАН във фокуса на медиите през 2000 г. /56
XLII национална археологическа конференция, Каварна /62
Национална конференция "Земите на България - люлка на тракийската култура" /65
Научни публикации на специалисти от АИМ-БАН /67
Защитени десертации /75
Содержание:2003 г. 3 кн.
СТАТИИ
Балкано-Анатолийски контакти през късниянеолит /5
СЪОБЩЕНИЯ
Халколитни съдове с вътрешна дръжка /16
Проучване на тракийското светилище в м. Турлата край Троян /21
Керамична плочка от Рациария /30
Деспот-Славовата кула-камбанария в Мелник /33
Водоснабдителните съоръжения до църква 12 на хълма Царевец /50
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Култ и образ в православния Изток през Средновековието, Варна 2001 /60
Образы и цюжеты мифологии Хазарии. Москва 2001 /66
ПРЕГЛЕД
Научна среща "Усвоеният свят на минералите през социалната и символична оценка на праисторическите технологии" /70
Международен симпозиум "Праисторическа Тракия" /71
"Златните векове на майоликата" /74
Национална научна конференция "Културата на Велики Преслав IX-XIV в." /75
Содержание:2003 г. 4 кн.
СТАТИИ
Даниела Катинчарова. Гроб на войн от елинистичестата епоха при Црънча, Пазарджишко 5
Здравко Дuмитpoв. Хронология на коринтските капители с пълен апарат
от Долна Мизия през римската епоха 14
Марuo Иванов Римска надгробна плоча от Български извор, Ловешко. 24
Маргарита Ваклинова, Ирина Щерева, Снежана Горянова, Мория Манолова-Войнова,
Петър Дuмитpoв. Владетелската църква на Велики Преслав 30
Ангел Ангелов. Църквата "Св. Архангел Михаил" при Горановци, Кюстендилско. 41
СЪОБЩЕНИЯ
Николай Марков. Поклоннически амулет от IV век 51
Рашо Рашев. За една група бронзови фигурки 54
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Васuл Николов. Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries.
Ed. bу М. Ozdogan, N. Basgelen. Arkeoloji ve sanat yayinlari, Istanbul, 1999,Text & Plates 59
Анастасия Чолакова. Н. Кунина. Античное стекло в собрании Эрмитажа. Санкт-Петербург1997. 60
Валери Григоров. Е. Манева. Крстеви. Средновековна некропола. Скопjе, 2000 62
ПРЕГЛЕД
Станислав Станuлов. Рашо Рашев. Проучвания в дворцовия център и на тайните
ходници в Плиска през 2003 г. 64
Янко дuмитpoв. Лидер на прабългареката археология Рашо Рашев на 60 години 65
Бони Петрунова, Валери Григоров. Времето ще реши каква диря съм оставил.
Станислав Станилов на 60 години 68
Момчил Кузманов. Юбилейна конференция за Свещарската гробница 71
INМEMORIAM
Стефан Александров Александър Бонев (1939 - 2002) 73
Публикувани през 2003 г. научни книги по археология на българските земи 75
Годы: 1987 - 2004, отсутствует 1997г.
Торрент: Зарегистрирован  [ 09-Окт-09 13:43 ] · 5F4E7B64CFA8E5CD3A59A81B4F157222D9B6FC8D

Скачать .torrent

Скачать .torrent

17 KB

Статус: проверено
.torrent скачан: 882 раза
Размер: 1.42 GB
загружается...
Последние поблагодарившие
[Профиль]   

stasterna

Стаж: 6 лет 8 месяцев

Сообщений: 5


10-Окт-09 18:13 (спустя 1 день 4 часа)

 

Огромное спасибо! Для преисторика - просто находка!
[Профиль]   

mirle4ko

Top Seed **

Стаж: 8 лет 10 месяцев

Сообщений: 160

flag

13-Окт-09 10:20 (спустя 2 дня 16 часов, ред. 13-Окт-09 10:20)

 

Скрины
Содержание
Содержание:1995 г. 4 кн.
Веселина Вандова - Типология на неолитните култови масички от Южна България. / 1
Стефан Бояджиев - Произход и развитие на кръстокуполния тип църкви в Мизия и Тракия през IV-VI в. / 8
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Васил Николов - Две жилища и керамичните им комплекси от пласт Караново III в селищната могила Караново. / 19
Цветана Попова - Археоботанически материали от къснонеолитно жилище в селищната могила Караново. / 27
Анелия Божкова, Даниела Агре - Тракийски могили в местността Ябланица край Етрополе. / 28
Илиана Бонева-Паские - Гробница със стенописи от Анхиало. / 37
Георги Атанасов - Култовата цедка в старобългарската литургика (по археологически данни). / 42
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Стамен Михайлов - Още за кръстовидната постройка под Голямата базилика в Плиска. / 47
Казимир Попконстантинов - Николай Шиваров. Библейска археология. С., Синодално издателство, 1992. 632 с., ил. 318, карти и скици - Х. / 49
Анна Хараламбиева - Magdalena Maczynska. Die Volkerwanderung. Geschichte einer Ruchelosen Epoche. Zurich Artemis&Winkler Ver-lag. 1993. 258 S., Karten 1-2, Abblildung. / 52
ПРЕГЛЕД
Георги Китов - Траколожка експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 1992-1994 г. / 54
Виолета Нешева - Празници и зрелища в Европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. Научна среща-Варна '95. / 62
Содержание:1996г. 2-3 кн
Васил Николов - Югозападен вариант на култура Караново I. / 1
Георги Китов - Сашова могила. (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). / 9
Лазар Нинов - Животинските кости от две тракийски гробници в Казанлъшката котловина - Сашова и Славчова могили. / 23
Петър Вълев - SECTIO AUREA: Пантеонът в Рим и античната гробница храй Поморие. / 32
Светла Петрова - Антови римско-коринтски капители от Мизия и Тракия. / 45
Николай Овчаров - Надписите за строеж на градове (градъ зидати) в старобългарската кирилска епиграфика. / 53
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Веселин Игнатов - За някои аспекти на погребалния обред в Тракия през I-IV в. / 59
Костадин Рабаджиев - Херакъл и Хиполита. Към интерпретацията на каничка № 154 от Рогозснското съкровище. / 64
Блажа Георгиевски - Ранновизантийски скални обекти от района на Крива река. Република Македония. / 73
Живко Аладжов - Осветителни тела от Велики Преслав. / 79
Димитър Стоименов - За моливдовулите на Катакалон "Стратег на Йонанопол". / 84
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Линдзи Аласън-Джонс - Roman Jewellery. A Collection of the National Archaelogical Museum-Sofia, 1991.219 p. 587 ill. by Ljudmfla Ruscva - Slokoska; published by the Bulgarian Academy of Sciences through Cromwell Editions, London. / 85
Теофил Иванов - IATRUS - KRIVINA. Spatantike Befestigung und fruhmittclaltcrliche Siedlung an der unteren Donau. Band V: Studien zur Oeschichte des Kastells latrus (Forschun-gsstand 1989). Akademie Verlag Berlin, 1995. 139 S., 16 Tafein und 6 Bcilagen. / 85
Стамен Михайлов - За датата на сребърната чаша на Великия жупан Сивин. / 87
Стефан Бояджиев - К. Маджаров. Диоклецианопол. Т. I. Топография, укрепителна система, градоустройство и архитектура. С., 1993. 214 с., и 175 обр. / 43
Анна Хараламбиева - Ljudmila V. Pekarskaja - Dafydd Kidd. Der Silberschatz von Martynovka (Ukraine) aus dcrn 6. und 7. Jahrundert. / 92
ПРЕГЛЕД
Ж. Аладжов - Димитър Савов Овчаров на 65 години и 40 години творческа дейност. / 93
О. Миланова, Н. Илиев - Въло Вълов - In memoriam. / 97
НАУЧНА ХРОНИКА Защитени дисертации. / 99
Содержание:1996 г. 4 кн.
Васил Николов - Проучвания на неолита в българските земи (I). / 1
Иван Йорданов - Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) във Византия. / 7
Бистра Божкова - Находките от днешните български земи и римското златно монетосечене от края на III в. / 23
Георги Китов - Могилата Голяма Арсеналка. (Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка-Шейново). / 31
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Александър Бонев - По въпроса за т. нар. "Голяма колесница от с. Дупля", Банатска област. / 43
Йорданка Чангова - Базиликата в Ракитово. / 48
Живко Аладжов - Ранновизантийски бронзов печат от с. Рогачево, Варненско. / 60
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Васил Николов - Hermann Parzinger. Studien zur Chronologic und Kulturgeschiche der Jung- , stein-, Kupfer- und Fruhbronzezeit zwischen Karpaten und Mittleren Taurus, Teil 1 (365 S., 17 Abb.), Teil 2 (74 S., 230 Taf., 5 Beil). Romisch-Gennanische Forschungen, Bd. 52. Verl. Philipp von Zabern. Mainz am Rein, 1993. / 63
Кънчо Кънев - Началото. Съставител Ив. Гацов, под ред. на Ст. Ангелова и Ив. Гацов. Инфо-прес. С., 1994.206 с. / 64
Теофил Иванов - 1. Гергана Кабакчиева. Към въпроса за стратиграфията на Улпия Ескус по данни от археологическите проучвания през 1989 г. - ГНАМ, IX, 1993, с. 85-94; 2. Г. Кабакчиева. Археологически данни за римската история на Ескус. III международен симпозиум "Кабиле". Поселищен живот в древна Тракия. Ямбол, 1994, с. 148-170. / 66
Станислав Станилов - Л. Клейн. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург, 1993. 128 с.,27 фотоса. / 68
ПРЕГЛЕД
Лазар Нинов - Професор Гюнтер Нобис и неговите научни приноси. / 62
Творчески път, посветен на науката. / 73
НАУЧНА ХРОНИКА
Защитени дисертации. / 76
Содержание:2000 г. 3-4 кн.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Александър Бонев - Датировка на златното съкровище от Вълчитрън (шестнадесет години по-късно). / 1
Зорко Ждраков, Антоанета Целева - Към интерпретацията на шлем-маска № 1 от Ашман (Беркасово). / 5
Павел Георгиев - Селищната структура на Абоба-Плиска. / 16
МАТЕРИАЛИ И СЪОБЩЕНИЯ
Татяна Кънчева-Русева - Гробове от бронзовата епоха в праисторическо селище в Нова Загора. / 31
Даниела Агре, Деян Дичев - Гроб на тракийски воин от римската епоха в долината на река Вит. / 35
Николай Марков - Раннохристиянски реликварий от с. Хърлец, Врачанско. / 49
Димитър Овчаров - Нови наблюдения върху прабългарското шаманство. / 53
Стоян Витлянов - "Дървото на живота" върху бронзов съд от Велики Преслав. / 57
Стела Дончева - Принципи на композиционната постановка на църквата "Св. Георги" в Горни Козяк (Брегалница). / 62
Евгени Дерменджиев - Към фортификацията на главния вход на средновековната крепост върху хълма Царевец във Велико Търново. / 69
Николай Овчаров - Средновековните надписи и рисунки - графити в Търновската църква "Св.Св. Петър и Павел". / 79
Валентин Плетньов - Хигиенни съдове от XVI - началото на XIX в. от Варна. / 84
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Рашо Рашев - За Плиска по повод една рецензия. / 91
Нели Чанева-Дечевска - Отговор на рецензията на проф. Стефан Бояджиев. / 96
Стефка Ангелова - Людмила Дончева-Петкова, Лазар Нинов, Веселин Парушев. Одърци. Селище от Първото Българско царство., I. С., 1999, Академично издателство "Проф. Марин Дринов". / 99
Рашо Рашев - В. И. Флерова. Граффити Хазарии. М., 1997 г. / 101
ПРЕГЛЕД
Мариела Инкова - Франките - предвестници на Европа. / 104
Ирина Шопова - VIII международен конгрес по тракология "Тракия и Егеида". / 107
Гергана Кабакчиева - XXII Международен конгрес по антична керамика в Лион, Франция. / 109
Василка Герасимова - 110 години от рождението на В. Миков. / 111
НАУЧНА ХРОНИКА
Димитър Овчаров - Археологически вести. / 113
Мария Узунова - Защитени дисертации. / 117
Содержание:2001 г.1-2 кн
Васил Николов - Неолитни двуетажни къщи в Тракия. / 1
Светла Петрова - Фигурални капители с орел от Мизия и Тракия. / 13
Станислав Станев, Зарко Ждраков - за една акламация от сердикийската църква "Св. София". / 20
Константин Тотев - Царската църква "Св.Св. 40 мъченици" и манастирът Великата лавра в Търновград (Резултати от последните археологически разкопки). / 30
НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Мария Чонгарска - Нови наблюдения върху червенофигурните арибаловидни лекити от некропола на Аполония. Колекция от НАМ. / 45
Евгения Атанасова - Апликации за конска амуниция с изображения на Херакъл от съкровището от Кралево. / 48
Даниела Агре - Ями и олтари в тракийските могили от Етрополско (V-IV в. пр. Хр.). / 52
Калин Порожанов - Моретата на траките или Тракия Понтика през древността. / 61
Стефан Бояджиев - Архитектурният образ и предназначението на късноантичната сграда под "Кореком" в София. / 70
Ирина Щерева, Мери Радева - Колективна находка от ранновизантийски оръдия на труда от Сливен. / 79
Злата Лвова - Перешчепинската находка в светлината на новите данни от културната летопис от XIII в. на Гази-Барадж Тарихь. / 85
Мариела Инкова - Три накрайника с прорези или към въпроса за "скитащите орнаменти" в старобългарската металопластика. / 88
Димитър Овчаров - Укреплението до църквата „Св.Св. Четиридесет мъченици" във Велико Търново. / 97
Иван Чокоев - Текстилни материали от епископска гробница, открита в църквата "Св. Йоан Продром'' в град Кърджали. / 103
Павел Георгиев - Кръстовидната постройка и манастирът "Тузлалъка" край столицата Преслав. / 117
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ
Димитър Овчаров - Още за Кръстовидната сграда в манастира "Тузлалъка" във Велики Преслав. / 125
Александър Бонев - Ана Балканска. Тракийското светилище при "Демир баба теке" (втората половина на първото хилядолетие пр. Хр. Сборяново II, ИК „Свят, Наука", С., 1998. / 126
Ирина Щерева - А. И. Романчук. Очерки по истории и археологии византийского Херсона, 2000, 266 с. 119 ил. / 128
Павел Георгиев - Joelle Napoli. Recherches sur les fortifications lineaires romaines. (Collection de I'Ecole francaise de Rome - 229). Roma, 1997, 532 p., 381 fig, 52 pl. / 131
Рашо Рашев. Димчо Момчилов - Пътна и селищна система между Източна Стара планина и "Еркесията" IV-XIV в. (Върбишки, Ришки и Айтоски проходи). Варна, изд. "Зограф", 1999, 959 стр. и ил. / 133
Мирена Славова - The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. By Milena Minkova. Studien zur klassischen Philologie. Hrsg. Von M. Von Albrecht, Bd, 118. Peter Lang, 2000. Pp Х + 345. / 135
ПРЕГЛЕД
Радина Богомирова - Първи археологически публикации за Русе (XIX в. - 20-те г. на XX в.) / 137
Христина Цонева - "З200 години поселищна история на гр. Сандански" - принос към изследването на анонимното селище под сегашния град Сандански. / 143
НАУЧНА ХРОНИКА
Димитър Овчаров - Археологически вести. / 144
Мария Узунова - Защитени дисертации. / 146
Содержание:2001 г.3-4кн
СТАТИИ
Димитър Овчаров, Радина Богомирова. 80 години Български археологически институт. / 5
Явор Бояджиев. Погребалната практика intra muros през неолита и халколита в българските земи: обичай или изключение. / 16
Николай Овчаров. Ранният католикон от IX-X в. на манастира "Св. Йоан Продром" в Кърджали и неговата монументална декорация. / 25
СЪОБЩЕНИЯ
Мария Гюрова. Функционален анализ на кремъчен ансамбъл от селищна могила Капитан Димитриево. / 38
Даниела Агре. Тракийски накити от района на Етрополе (V-IV в. пр. Хр.). / 48
Петър Вълев. Слънчевият часовник от Пауталия. / 57
Методи Манов. Декрет на Калатис (IGBulg. II, 780 ter). / 63
Методи Даскалов, Димитър Димитров. За производството на накити през V-VII в. в българските земи. / 69
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Методи Манов. Отново за Vicus Trullensium (no повод статията на Б. Александров. Vicus Trullensium. - Известия на Историческия музей-Ловеч, 2, 1996, 38-42). / 75
Георги Атанасов. Л. Дончева-Петкова, Л. Нинов, В. Парушев. Одърци. Селище от Първото българско царство, 1. С., 1999, 185 с., LXI табл. / 76
ПРЕГЛЕД
Мария Гюрова. XL Национална археологическа конференция, Пещера, 21-23 май 2001. / 80
Българската археология през последното десетилетие на XX век (Васил Николов, Алексей Гоцев, Румен Иванов, Станислав Станилов, Бистра Божкова, Василка Герасимова). / 84
Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология (Диана Гергова, Людмил Вагалински, Маргарита Ваклинова, Боряна Русева, Коста Хаджиев). / 105
Венелин Бароков. Международна научна конференция "Професор Станчо Ваклинов и средновековната българска култура". / 121
Людмила Слокоска. 100 години Никополис ад Иструм. Международна научна конференция "Римският и късноантичният град". / 123
Лаура Бумбалова. Изложбата "Етруските" във Венеция, 2000-2001 г. / 125
Мария Гюрова. Научни публикации на специалисти от АИМ-БАН и катедрите по археология в СУ "Св. Кл. Охридски" и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 2000 г. / 127
Мария Узунова. Защитени дисертации. / 131
Александър Минчев. Иван Симеонов Иванов (1944-2001). / 135
Годишно съдържание. / 138
Содержание:2003 г. 1 кн.
СТАТИИ
110 години Археологически музей /5
Архитектура и общество /8
Долината на Тракийските владетели (I) /13
Принос към проучването на старобългарската диадема /29
СЪОБЩЕНИЯ
Култова шахта от култов комплекс в неолитното селище Самоводене /39
Капачета на ампули за териак /49
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Праисторически селища, В.Търново /58
Въведение в Тракийската археология, София /60
Урбанизация във вътрешните райони на Тракия и Илирия, София /64
ПРЕГЛЕД
Юбилей на проф.д.и.н. Хенриета Тодорова /67
Втори международен симпозиум "2075 години от въстанието на Спартак" /70
Содержание:2003 г. 2 кн.
СТАТИИ
Рисуваната орнаментация като система за комуникация между поколенията /5
Класификация на керамични съдове от къснохалколитната култура Караново VI /15
Долината на Тракийските владетели (II) /28
СЪОБЩЕНИЯ
Комплекс от ями и съоръжения от IV в.пр.хр. /43
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Стари селища и находки в землището на с. Хотница, В.Търново /52
ПРЕГЛЕД
Археологическият институт с музей на БАН във фокуса на медиите през 2000 г. /56
XLII национална археологическа конференция, Каварна /62
Национална конференция "Земите на България - люлка на тракийската култура" /65
Научни публикации на специалисти от АИМ-БАН /67
Защитени десертации /75
Содержание:2003 г. 3 кн.
СТАТИИ
Балкано-Анатолийски контакти през късниянеолит /5
СЪОБЩЕНИЯ
Халколитни съдове с вътрешна дръжка /16
Проучване на тракийското светилище в м. Турлата край Троян /21
Керамична плочка от Рациария /30
Деспот-Славовата кула-камбанария в Мелник /33
Водоснабдителните съоръжения до църква 12 на хълма Царевец /50
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Култ и образ в православния Изток през Средновековието, Варна 2001 /60
Образы и цюжеты мифологии Хазарии. Москва 2001 /66
ПРЕГЛЕД
Научна среща "Усвоеният свят на минералите през социалната и символична оценка на праисторическите технологии" /70
Международен симпозиум "Праисторическа Тракия" /71
"Златните векове на майоликата" /74
Национална научна конференция "Културата на Велики Преслав IX-XIV в." /75
Содержание:2003 г. 4 кн.
СТАТИИ
Даниела Катинчарова. Гроб на войн от елинистичестата епоха при Црънча, Пазарджишко 5
Здравко Дuмитpoв. Хронология на коринтските капители с пълен апарат
от Долна Мизия през римската епоха 14
Марuo Иванов Римска надгробна плоча от Български извор, Ловешко. 24
Маргарита Ваклинова, Ирина Щерева, Снежана Горянова, Мория Манолова-Войнова,
Петър Дuмитpoв. Владетелската църква на Велики Преслав 30
Ангел Ангелов. Църквата "Св. Архангел Михаил" при Горановци, Кюстендилско. 41
СЪОБЩЕНИЯ
Николай Марков. Поклоннически амулет от IV век 51
Рашо Рашев. За една група бронзови фигурки 54
ОТЗИВИ И РЕЦЕНЗИИ
Васuл Николов. Neolithic in Turkey. The Cradle of Civilization. New Discoveries.
Ed. bу М. Ozdogan, N. Basgelen. Arkeoloji ve sanat yayinlari, Istanbul, 1999,Text & Plates 59
Анастасия Чолакова. Н. Кунина. Античное стекло в собрании Эрмитажа. Санкт-Петербург1997. 60
Валери Григоров. Е. Манева. Крстеви. Средновековна некропола. Скопjе, 2000 62
ПРЕГЛЕД
Станислав Станuлов. Рашо Рашев. Проучвания в дворцовия център и на тайните
ходници в Плиска през 2003 г. 64
Янко дuмитpoв. Лидер на прабългареката археология Рашо Рашев на 60 години 65
Бони Петрунова, Валери Григоров. Времето ще реши каква диря съм оставил.
Станислав Станилов на 60 години 68
Момчил Кузманов. Юбилейна конференция за Свещарската гробница 71
INМEMORIAM
Стефан Александров Александър Бонев (1939 - 2002) 73
Публикувани през 2003 г. научни книги по археология на българските земи 75
[Профиль]   

mndsp

Стаж: 5 лет 10 месяцев

Сообщений: 16

flag

23-Ноя-09 17:43 (спустя 1 месяц 10 дней, ред. 23-Ноя-09 17:43)

 

очень хорошо большое спасибо
а с какого года выходит журнал?
интересно, а откуда к Вам попал этот скан? Судя по печати на журналах - сделан он в Познани, в Польше:)
[Профиль]   

mndsp

Стаж: 5 лет 10 месяцев

Сообщений: 16

flag

13-Дек-09 09:38 (спустя 19 дней)

 

а, вот нашел, журнал основан в 1959 году
интересно, нет ли где-нибудь сканов других номеров...
[Профиль]   

vladislav1v

Стаж: 4 года 2 месяца

Сообщений: 1

flag

22-Июл-10 05:38 (спустя 7 месяцев)

 

И аз благодаря много за тези списания! Иска ми се някой да създаде пълната им колекция от 1959 година до сега!
[Профиль]   

Petar20

Стаж: 4 года 5 месяцев

Сообщений: 2

flag

03-Дек-11 02:54 (спустя 1 год 4 месяца, ред. 03-Дек-11 02:54)

 

Для 1997 года журнал не выходил, поэтому нет.
[Профиль]   
 
Ответить
Loading...
Error